Bližšie informácie

Aby spoločnosť Pepino sponzorsky podporila toto podujatie, je potrebné spĺniť 3 podmienky:

Plagát

Udalosť je potrebné propagovať plagátom, ktorý bude obsahovať logo velké logo Pepino. Plagát je potrebné zaslať na schválenie najneskôr 2 týždne pred udalosťou na repovsky@pepinoparty.sk

Po registrácii svojej Pepino párty obdržíte mail s logom a inštrukciami na vyhotovenie plagátu.

Vrátenie propagačných materiálov (forma zálohy)

Pred udalosťou Vám zašleme tovar v hodnote od 300 € vyššie v závislosti od veľkosti clubu. Tovar dostanete za zvýhodnenú cenu 50 €. Spolu s tovarom sa zasiela aj banner Pepino a tričká pre hostessky, ktoré je potrebné vrátiť. Z dôvodu toho, že sa nám spomínané materiály nie vždy vracali sme zaviedli spôsob zálohy vo výške 50 €. To znamená, že pri prebratí tovaru zaplatíte 50 € tovar + 50 € záloha. Po vrátení materiálov a splnení podmienok Vám suma zálohy bude vrátená späť na zadané číslo účtu!

Fotoreport

Počas akcie je potrebné vyhotoviť fotoreport, ktorý bude obsahovať minimálne 60 fotiek z rozdávania produktov, na ktorých je zjavné, že tovar šiel na propagačné účely (vzor spolu s info na plagát). V prípade nedodržania požadovaného fotoreportu Vám bude stiahnutá záloha.

Doplnkové služby

Príliš komplikované? V prípade záujmu vieme prísť zorganizovať Pepino párty priamo k Vám do clubu!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na: 0907 589 054